Hier vindt u de privacyverklaring van Via Gaia. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gea van Veen, Via Gaia

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Via Gaia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u een bestelling heeft geplaatst en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • IP-adres (anoniem)
 • voornaam, achternaam, adresgegevens
 • e-mailadres
 • eventueel telefoonnummer
 • bankrekeningnummer en ten name van

Doel

Via Gaia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van een bestelling
 • Het leveren van diensten
 • Het bijhouden van statistieken (security-analyse en bereik- en succesmeting)

Bewaartermijn

Via Gaia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • IP-adressen: tot verzoek om verwijdering (wordt bewaard in de database van de website)
 • Overige gegevens: tot verzoek om verwijdering (wordt lokaal en in het e-mailarchief bewaard)

Delen van persoonsgegevens met derden

Via Gaia verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging

Via Gaia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via .
Via Gaia heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Tweestapsverificatie. De persoonsgegevens op de website zijn alleen toegankelijk door in te loggen met een wachtwoord en een tweestapsverificatie.
 • TLS (voorheen SSL). Uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.